SOCIAL INTELLIGENCE

– BUSINESS INTELLIGENT

 

UTVECKLA INTELLIGENT

-TA ETT GREPP OM HELHETEN

Företag inom business intelligence arbetar ofta med stora och digitaliserade informationsmängder, s k "big data". På Kasparos gör vi tvärtom: Vi är specialiserade på kartläggning och analys av små och diffusa signaler på hur du och din omvärld fungerar i praktiken. Det kan handla om beteende, bakom liggande tankelogik, olika perspektiv och kultur som påverkar dina risker, kostnader och vinster. Sådant som är omöjligt att mäta och därför svårt att hantera genom din ordinarie planering av organisation, tid och ekonomi.

 

Genom att förstå och dra nytta av hur du och din omvärld fungerar i praktiken kan du utveckla med högre träffsäkerhet, lägre risk och förbättrat vinstutfall. Du kan koppla det svåra och omätbara till dina mätbara mål. Det kallar vi socialt intelligent.

VI ANALYSERAR OCH VISUALISERAR ...

 

drivkrafter, samband, dynamik och tankelogiker ....

... SÅ DU ENKELT KAN FÖRSTÅ

 

den helhet din unika spelplan grundar sig på och hur du bäst kan navigera och manövrera i den.

DÅ KAN DU FATTA BESLUT FÖR ATT ...

 

knuffa händelseutvecklingen i den riktning du önskar och känna dig trygg i vetskapen att du kan ...

... STYRA OCH KOMMUNICERA

 

resurseffektivt, socialt intelligent och med bästa flöde.

 

 

 

SOCIAL INTELLIGENCE ÄR KOSTNADSEFFEKTIVT OCH HÖGRELEVANT

Att koppla sociala samband och kulturella drivkrafter till din ekonomi är både tidseffektivt och har hög relevans. De kartläggningar och analyser vi gör är därför mycket kärnfulla. De ger insikt i och förståelse för vad som fungerar i praktiken. Du kan undvika dyrköpta misstag och vara trygg i att fokusera på rätt saker.

ATTRAKTIV STAD

 

Hur utvecklar ni er stad på bästa sätt? Hur kan just ni växa eller krympa med kvalitet? En nulägesanalys av stadens själ och unika dynamik ger förutsättningarna för att träffa rätt val och använda rätt metoder. Ni förstår vad som driver fram attraktivitet och vad som riskerar att minska den. Med en gemensam och motiverbar bild av hur just er stads attraktivitet fungerar kan ni enklare samverka för att stärka den.

PLATSANALYS

 

Vill ni utveckla en plats men har svårt att skapa samsyn? Genom att analysera platsens själ, dess drivkrafter, helhet och ingående delar, blir grundförutsättningarna tydliga.Ni får en gemensam bild av resursen och hur den kan utvecklas på ett hållbart sätt. Ni kan prata om det utan missförstånd. Ni kan bygga en unik projektorganisation som samverkar mot uppsatta mål.

 

FASTIGHET

 

Har du en fastighet som omgärdas av komplexa och motstridiga krav från användare, myndigheter och andra? Vad gör du för att minska risken för turbulens och fördyrningar i utvecklingsprocessen? Låt oss göra en kartläggning av vad som gäller och hur du kan hantera de risker det för med sig. Det innebär att du kan ligga steget före, arbeta samverkande och slippa släcka bränder som bara gör dig frustrerad och försämrar din ekonomi.

 

DU SJÄLV

 

Dags att utvecklas? Vår analys utgår helt från dig och ditt behov. Kanske har du något specifikt bekymmer som du vill få grepp om och kunna hantera? Kanske vill du förstå och katalysera en särskild förmåga du har? Med nya insikter kan du ställa dig på dina egna axlar och ta ditt beslutsfattande till nästa nivå.

FÖRETAGSKULTUR

 

Kommer din tänkta förändring fungera? En analys synliggör hur er företagskultur fungerar, vad som får den att blomstra men också vad som skapar risker för, sjukskrivningar, personalflykt och försämrad ekonomi. Då kan du förebygga och välja rätt för framtiden.

VARUMÄRKE

 

Är varumärket svårt att få grepp om? Vill du kunna utveckla det på bästa sätt? En kartläggning gör att du kan se själva operativsystemet i varumärket och hur dina tänkta strategier påverkar det.Då kan du utveckla verktyg för att aktivt påverka utfallet, både långsiktigt och till vardags.

KASPAROS

Eriksfältsgatan 5,

214 32 Malmö

 

+46 (0)706 50 82 82

info@kasparos.se

 

Copyright © All Rights Reserved

Social intelligence – Business Intelligent

Copyright © 2014 All rights reserved

Picture with CC Photo courtesey of Gideon via Flickr

Altered pictures with CC Photo courtesey of:

Ian Sane via Flickr

fdecomite via Flickr

Alexandre Duret-Lutz via Flickr